piątek, 14 maja 2021

Literacki Labirynt - O rodzinie

Definicja rodziny jest pojemna: wlicza się w nią rodzeństwo, rodziców, dzieci, dziadków i innych krewnych, ale rodziną mogą też być bliscy przyjaciele. Wiadomo, że istnieje od momentu pojawienia się pierwszych ludzi na Ziemi: już jaskiniowcy gromadzili się w grupy, by wzajemnie sobie pomagać, na przykład w zdobywaniu pożywienia. Przez cały okres istnienia ludzkości rodzina ewoluowała – miały na to wpływ czynniki społeczne, ekonomiczne i kulturowe. Jednym z przykładów na zachodzące zmiany jest chociażby niewielki udział we współczesnym społeczeństwie zachodnim rodzin wielopokoleniowych. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu pradziadkowie, dziadkowie, rodzice i dzieci często zamieszkiwali jedno domostwo, jednak wraz z biegiem stuleci model rodziny uległ olbrzymiej zmianie. Obecnie zdarza się, że poszczególnych członków dzielą od siebie znaczne odległości.

Pisarze, tworząc swoje dzieła, szukają inspiracji, obserwując życie otaczających ich ludzi. Nic więc dziwnego, że temat rodziny od zawsze pojawiał się w literaturze. Rola w społeczeństwie, wzorce rodzinne, relacje między domownikami do dziś są bogatym źródłem pomysłów dla wielu pisarzy. Współczesne dziecięce i młodzieżowe opowiadania, powieści czy bajki odzwierciedlają różnorodne modele rodziny.

Książek, w których rodzina przedstawiona jest jako wspólnota okazująca sobie wzajemne zrozumienie, miłość, szacunek i tolerancję jest mnóstwo. Potrafią być inspiracją i pokazują, co można osiągnąć wspólnym siłami.

Pisarze nie boją się pisać o samotnym macierzyństwie, rodzinach patchworkowych, adopcyjnych, rozbitych lub przeżywających śmierć jednego z domowników.

Książka dziecięca o adopcji, napisana w formie opowiadania lub wiersza, może być znakomitym źródłem wiedzy. Stanowi pomoc w wytłumaczeniu adopcyjnym dzieciom nowej sytuacji, w której się znalazły. Z kolei tytuł  „Wszystko o adopcji” Marca Nemiroff wyjaśnia etapy postępowania adopcyjnego, łącznie z urzędowymi procedurami.

Życie w rodzinie patchworkowej nie jest łatwe, ani dla rodziców ani dla samych dzieci; składająca się z obecnych partnerów, byłych partnerów, dzieci wspólnych i pochodzących z poprzednich związków boryka się z różnymi emocjami i konfliktami między domownikami. Akceptacja nowego partnera rodzica i świadomość, że musi się nim dzielić z obcą do tej pory osobą czasami bywa trudne dla młodego człowieka. 

Rodziny bywają różne, ale każda z nich jest wyjątkowa, czego dowiodła Aleksandra Maxeiner w swojej książce pt. „To wszystko rodzina!”. To pozycja do wspólnego czytania, opowiadająca o wielu spotykanych współcześnie relacjach – jej bohaterami są między innymi dzieci, które mają rodzeństwo lub są jedynakami, wychowujące się po rozwodzie rodziców w dwóch domach lub w rodzinach adopcyjnych. Książka, mimo niewielkiej objętości, porusza wiele zagadnień, które warto znać.

Wymienione powyżej zagadnienia i lektury są subiektywnym wyborem, który można znacznie poszerzyć. Na naszym blogu temat rodziny zagości jeszcze nie raz.